Jeep전문용품.악세서리

AMI 스터비 안테나 07년-19년 JK&JL랭글러 요약정보 및 구매

상품코드 : 14477961029

상품 선택옵션 3 개, 추가옵션 1 개

제조사 AMI-Stubbie
원산지 USA
모델 Stubbie Antenna Kit For 07-18 Jeep Wrangler & Wrangler Unlimited JK
시중가격 56,000원
판매가격 50,000원
배송비결제 주문시 결제

선택옵션

추가옵션

선택된 옵션

상품 상세설명


 ALS.jpg 

Stubbie Antenna Kit

미국정품 AMI 스터비 안테나

For 07-18 Jeep  Wrangler & Wrangler Unlimited JK

 

* 사이즈 선택>  6" (15.5cm)  or  15"(38Cm)  가격동일 

* 컬러 선택> 기본 블랙 (항상재고 있음)  50.000원

 

* 수입예약 컬러>  +5.000원 추가 = 55.000원 

  폴리쉬드 피니쉬 실버 / 화이트 피니쉬

 

  레이저 프레임 + 10.000원 추가 = 60.000원 

 

 

 

 

# 길이가 짧아 편리하고, 견고하며 성능이 우수합니다.

 

 

 

1. 블랙


 

 

06839_20.jpg

 

06848_21.jpg

 

06864_22.jpg

 

06874_23.jpg

 

93990_16.jpg

 

94002_17.jpg

 

94014_18.jpg

 2. 폴리쉬드

 

3. 화이트

 

 

73877_21.jpg

 

73890_25.jpg

 

28423_2.jpg

 

28437_3.jpg

 

28452_4.jpg

 

28462_5.jpg

 

28479_8.jpg

 

1890073354_YVbiczgo_1.jpg

 

 

ebbf664d731970e68024488758d5a8e7_1451461479_27.jpg

 

 

ebbf664d731970e68024488758d5a8e7_1451461479_84.jpg

 

 

4. 레이저 프레임

25160_2.jpg

 

25170_3.jpg

 15인치(38Cm)

 

11821_1.jpg

 

11831_2.jpg

 

11840_3.jpg

 

11849_4.jpg

 

11859_5.jpg

 

11869_6.jpg

 

 

6인치 (15.5Cm)

 

96289_34.jpg

 

96305_35.jpg

 

76491_1.jpg

 

76504_2.jpg

 

76515_3.jpg

 

92951_15.jpg

 

92985_16.jpg

 

92996_17.jpg

 

40404_15.jpg

 

40416_16.jpg

 

40426_17.jpg

 

40438_18.jpg

 

641.jpg

 

642.jpg

 

643.jpg

 

644.jpg

 

645.jpg

 

646.jpg

 

647.jpg

 

88900_14.jpg

 

 

 

 

38424_oxkcopy.jpg

 

상품 정보 고시