Jeep캠핑용품

Jeep 베럭 카 쉘터 텐트 요약정보 및 구매

상품코드 : 1687152750

상품 선택옵션 1 개, 추가옵션 0 개

시중가격 599,000원
판매가격 490,000원
배송비결제 주문시 결제

선택옵션

선택된 옵션

상품 상세설명

Jeep 베럭 카 쉘터 텐트

 

599,000원490,000 vat포함

 

 30대분 한정!! 소진시 종료


 

차량에 연결하여 사용가능한 차박용 텐트 입니다!

분리사용시 단독사용도 가능합니다.

 

 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687153943_7689.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687153952_1353.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687153960_3184.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687153967_092.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687153983_0701.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687153989_4916.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687154000_5155.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687154008_5424.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687154016_3068.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687154026_2564.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687154035_4954.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687154044_6543.jpg
 

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687154054_5922.jpg

 

 

 

aa81a974288de2de554b259e5a7c9378_1687154077_5603.png


 

 

상품 정보 고시